Начално училище „Княз Борис І” град Шумен

ул.”Тотлебен” № 20, тел.054/874893 , nu_knya Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вх. № …………… / ……………

ДО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

НА ...................... КЛАС

НА НУ „КНЯЗ БОРИС I

ГР.ШУМЕН

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от …………………………….…………………………………………………………………

         /трите имена/

родител на …………………………………………………………………………………….,

ученик в …… клас за учебната …….../…….. г.

адрес и тел. за контакт: …………………………………………………………….................

.....................................................................................................................................................

Относно: Отсъствия от учебни занятия до 3 учебни дни в една учебна година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ,

 

Уведомявам Ви, че синът /дъщеря/ ми ……………………………….........................., ученик/чка/ в ……. клас за уч. ………………… г. ще отсъства от учебни занятия от …………... до ………………/. , по реда на чл. 62, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.77 ал.3, т.3 от Правилника за дейността на училището.

Отсъствията се налагат поради ………………………...........................................

.................................................................................................................................................

/мотивирана причина за отсъствието/

 

Дата..............................................

Подпис: …………………………