Начално училище „Княз Борис І” град Шумен

ул.”Тотлебен” № 20, тел.054/874893 , nu_knya Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вх. № …………… / ……………

ДО ДИРЕКТОРА

НАНУ „КНЯЗ БОРИС I

ГР.ШУМЕН

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от …………………………….…………………………………………………………………

/трите имена/

родител на …………………………………………………………………………………….,

ученик в …… клас за учебната …….../…….. г.

адрес и тел. за контакт: …………………………………………………………….................

.....................................................................................................................................................

Относно: Отсъствия по уважителни причини до 7 учебни дни в една учебна година

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да разрешите отсъствието на сина /дъщеря/ ми ………………………….

………………………………………………………………………………………………,

ученик/чка/ в ……. клас за уч. ………………… г. , от …………... до ………………/,       по реда на чл. 62, ал.1, т.4 и ал.3 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.77, ал.3, т.4 от Правилника за дейността на училището.

Отсъствията се налагат поради …………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

/вписват се причините, които налагат отсъствието/

Надявам се да уважите изложените причини за основателни и да разрешите отсъствието. В случай на отказ моля да бъда уведомен/а своевременно.

Дата..............................................

Подпис: …………………………