Свободни места за ученици

Свободни места за учебната 2022/2023 г.-към 18.10.2022 г.

Първи клас- 1

Втори клас - 4

Трети клас - няма

Четвърти клас -2